Polcargo International Ltd

Polcargo International Ltd

Henryka Pobożnego 5, Szczecin, Poland
ul Henryka Poboznego 5, 70-900 Szczecin, Poland Szczecin 70-900 Poland

Jeste?my najwi?ksz? polsk? firm? rzeczoznawcz?-kontroln?, kontrolujemy prawie wszystkie towary, pojawiaj?ce si? w mi?dzynarodowym obrocie handlowym, dzia?amy w ca?ej polsce, mamy przedstawicieli na ca?ym ?wiecie

Short Company Name:
Polcargo International Ltd

Upgrade your account and
communicate with companies.

Send a direct message to companies or send an RFQ.
Send a private message to non-contacts.

View the full benefits list of upgrading.

View Membership Plans

Henryka Pobożnego 5, Szczecin, Poland 0 km
Wały Chrobrego 1, 70-500 Szczecin, Poland 0.33 km
Kapitańska 3, 71-602 Szczecin, Poland 0.37 km
Jana z Kolna, 71-603 Szczecin, Poland 0.37 km
Małopolska 43, 70-515 Szczecin, Poland 0.4 km
Małopolska 43, 70-515 Szczecin, Poland 0.4 km
Małopolska 43, 70-515 Szczecin, Poland 0.4 km
Jacka Malczewskiego 9, 71-616 Szczecin, Poland 0.45 km
Jacka Malczewskiego 10, Szczecin, Poland 0.48 km
Plac Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin, Poland 0.54 km
Jana Kazimierza 3, 71-620 Szczecin, Poland 0.57 km
Jana Kazimierza 3, 71-620 Szczecin, Poland 0.57 km
Showing 1 - 12 of 179 results

Log in with your credentials

Register a new Marbnet Account

Log in with Linkedin

Forgot your details?