Norwegian Shipowners' Association

Norwegian Shipowners' Association

Oslo, Norway
Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo, Norway Oslo 0116 Norway

Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for over 160 norsktilknyttede bedrifter inne skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiforbundets medlemmer sysselsetter over 55 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra mer enn 50 forskjellige nasjoner.

Short Company Name:
Norwegian Shipowners' Assoc

Upgrade your account and communicate with companies.


Send a direct message to companies or send an RFQ. Send a private message to non-contacts.


View the full benefits list of upgrading.

View Membership Plans