Song Chanh Shipbuilding JSC

Hà An, Tân An, tx. Quảng Yên, Quảng Ninh, Vietnam
2B Village, Ha An, Yen Hung, Vietnam Yen Hung Vietnam
Short Company Name:
Song Chanh Shipbuilding JSC

Upgrade your account and communicate with companies.


Send a direct message to companies or send an RFQ. Send a private message to non-contacts.


View the full benefits list of upgrading.

View Membership Plans

Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Vietnam 11.45 km
Nguyễn Du, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh, Vietnam 15.99 km
Hạ Long, tp. Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam 16.06 km
Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Vietnam 17.09 km
Lê Thánh Tông, Hải An, Hải Phòng, Vietnam 17.22 km
Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Vietnam 17.42 km
2 Kiều Hạ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Vietnam 17.46 km
Hạ Long, tp. Hạ Long, Vietnam 17.61 km
An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Vietnam 17.75 km
An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Vietnam 17.75 km
Showing 1 - 12 of 270 results

Log in with your credentials

or    

Register a new Marbnet Account [userpro_social_connect width="280px"]

Forgot your details?

Create Account